Miljö & kvalitet

Ända sedan vi grundades har vi uppnått högsta standard på service och mätning av vår framgång kan göras av de kunder som arbetat med oss.

Umpala Bygg erbjuder professionella tjänster av högsta standard och är speciellt stolta över långvariga kundrelationer.Miljöpolicy
Miljöpolicy
* Vi följer gällande lagar och regler inom miljöområdet
* Vi skall arbeta för att vår verksamhet skall ge minsta möjliga påverkan på såväl inre som yttre miljö.
* Målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa.
* Kontinuerlig utbildning är en naturlig del av vårt miljöarbete.
* Minimera spill och avfall och hantera detta med största möjliga miljöhänsyn.
Kvalitetpolicy
Kvalitetpolicy
* Företagets målsättning är att utföra plattsättningsentrepenader av hög kvalitet genom att använda material med dokumenterat god kvalitet samt att plattsättarna som utför arbetet har bästa möjliga kompetens.
* Materialköp gör vi hos företag som uppvisar egen kvalitets och miljöpolicy och som har dokument information över aktuella produkter.
* Företagets personal vidareutbildas genom åtekommande kurser som anordnas av Byggkeramikrådet och vid behov även andra lämpliga kurser för att uppnå högsta möjliga kompetens.
* Erforderliga resurser skall finnas för att uppnå uppställda mål.
*Egenkontroll enligt Per´s Kvalitetsplan skall utföras på samtliga objekt.
Umpala Bygg AB
Orrgatan 4

info@umpala.se
Frågor & Svar   |   Behörighet   |   Handboken

(C) Copyright Byggkeramikrådet
i samarbete med
UPRIGHT cunsulting AB