Tjänster

Vi har sedan 1983 arbetat innom byggnadsindustrin. Under åren har vi med framgång utfört entreprenader åt nöjda kunder. Idag utför vi alla typer av plattsättnings- och kakelarbeten. Vi utför även olika typer av reparation/ombyggnader & tillbyggnader. Vi utför även mur och putsarbeten.


Plattsättnings & Kakelarbete
Plattsättnings & Kakelarbete
Som auktoriserad plattsättningsentreprenör utför vi alla typer av plattsättning innom våtrum samt bruksläggning av natursten.
Reparation & Ombyggnad & Tillbyggnad
Reparation & Ombyggnad & Tillbyggnad
Vi utför nyproduktion av villor samt ombyggnader och tillbyggnader.
Mur & Putsarbete
Mur & Putsarbete
Vi kan nu även erbjuda den senaste tekniken av resning av bärande konstruktion till villor. Genom murning av yttervägg med ergotherm, en sten med bra k-värde, ger er ett bra allternativ ur miljö och ekonomisynpunkt gentemot den klassiska träväggen.

Vill du veta med om ergotherm gå itill http://www.finja.se
Umpala Bygg AB
Orrgatan 4

info@umpala.se
Frågor & Svar   |   Behörighet   |   Handboken

(C) Copyright Byggkeramikrådet
i samarbete med
UPRIGHT cunsulting AB